Quick contact info

Introducing a truly professional WordPress theme built to last! We developed Wilmër for all construction & architecture sites.

icon_widget_image Monday-Friday: 9am to 5pm; Satuday: 10ap to 2pm icon_widget_image 7300-7398 Colonial Rd, Brooklyn, NY 11209, USA icon_widget_image + (123) 1234-567-8900 + (123) 1234-567-8901 icon_widget_image wilmer@mikadothemes.com wilmer2@mikadothemes.com
Minervawijk Edegem Mortsel
Minervawijk Edegem Mortsel
Minervawijk Edegem Mortsel
Minervawijk Edegem Mortsel
Minervawijk Edegem Mortsel
Minervawijk Edegem Mortsel
Minervawijk Edegem Mortsel
Minervawijk Edegem Mortsel
Minervawijk Edegem Mortsel
Minervawijk Edegem Mortsel

Minervawijk Edegem/Mortsel

Afbraak en grondwerken:

 • Opbreken verhardingen betontegels en asfalt 
 • Opbreken funderingslagen 
 • Bomdetectie met  Mangnetometer Oppervlaktedetectie 
 • Uitgraven van bouwputten  en sleuven 

 

Waterbouwwerken:

 • Grachtbeschoeiing met Azobé palen en vlechtmatten 
 • Aanleg van een buffergracht 

 

Rioleringswerken:

 • Overstortconstructies beton 
 • Rioleringsbuizen beton diameter 400 + 600 + 700 + 800
 • Rioleringsbuizen PVC diameter 160 
 • Prefab kokerelementen beton 
 • Huisaansluitputjes RWA & DWA 
 • Afkoppelingen op privé woningen 
 • Kopmuren en overstortconstructies in beton 
 • Infiltratiekolken 

 

Wegeniswerken:

 • Waterdoorlatende betonstraatstenen (poreuze) 
 • Waterpasserende betonstraatstenen
 • Grasbetontegels
 • Asfaltverhardingen 
 • Verkeersdrempels 

 

Groenaanleg:

 • Grondbewerkingen zoals diepspitten, egaliseren, frezen
 • Aanplanten van bomen, heesters, waterplanten, kruidachtige vegetaties 
 • Aanleg van graslanden, wegbermen en grasmatten

Project Info

Budget:

€ 2.500.000,00

Opdrachtgever:

Gemeente Edegem + Stad Mortsel + Riolink Antwerpen

Studiebureau:

Arcadis Berchem

Realisatieperiode:

2018-2019