Minervawijk Edegem Mortsel
Minervawijk Edegem Mortsel
Minervawijk Edegem Mortsel
Minervawijk Edegem Mortsel
Minervawijk Edegem Mortsel
Minervawijk Edegem Mortsel
Minervawijk Edegem/Mortsel
Minervawijk Edegem Mortsel
Minervawijk Edegem Mortsel
Minervawijk Edegem Mortsel

Minervawijk Edegem/Mortsel

Afbraak en grondwerken:

 • Opbreken verhardingen betontegels en asfalt 
 • Opbreken funderingslagen 
 • Bomdetectie met  Mangnetometer Oppervlaktedetectie 
 • Uitgraven van bouwputten  en sleuven 

 

Waterbouwwerken:

 • Grachtbeschoeiing met Azobé palen en vlechtmatten 
 • Aanleg van een buffergracht 

 

Rioleringswerken:

 • Overstortconstructies beton 
 • Rioleringsbuizen beton diameter 400 + 600 + 700 + 800
 • Rioleringsbuizen PVC diameter 160 
 • Prefab kokerelementen beton 
 • Huisaansluitputjes RWA & DWA 
 • Afkoppelingen op privé woningen 
 • Kopmuren en overstortconstructies in beton 
 • Infiltratiekolken 

 

Wegeniswerken:

 • Waterdoorlatende betonstraatstenen (poreuze) 
 • Waterpasserende betonstraatstenen
 • Grasbetontegels
 • Asfaltverhardingen 
 • Verkeersdrempels 

 

Groenaanleg:

 • Grondbewerkingen zoals diepspitten, egaliseren, frezen
 • Aanplanten van bomen, heesters, waterplanten, kruidachtige vegetaties 
 • Aanleg van graslanden, wegbermen en grasmatten

Project Info

Budget:

€ 2.500.000,00

Opdrachtgever:

Gemeente Edegem + Stad Mortsel + Riolink Antwerpen

Studiebureau:

Arcadis Berchem

Realisatieperiode:

2018-2019