Breekwerf en betoncentrale

Breekwerf

In onze breekwerf te Rumst kunt u terecht voor het storten en afhalen van bouw- en sloopafval. Op de geijkte weegbrug wordt het materiaal gewogen. Ook kan u er terecht bij onze betoncentrale. Vraag nu onze prijslijst aan.

welkom op onze

BREEKWERF

Onze breekwerf en betoncentrale beschikken over het kwaliteitszorgsysteem QUAREA zodat de productie van de gerecycleerde granulaten en de gestabiliseerde mengsels voldoen aan de hoogste kwaliteitsnormen.

Ontdek ook de voorwaarden, het adres van onze productielocatie in Rumst of onze openingsuren.

Contacteer ons op 03/888.70.20 of vraag uw offerte meteen aan:

STORTEN AFVALSTOFFEN (LMRP / HMRP)

Deze materialen kunnen op onze breekwerf gestort worden:

Betonpuin

Betonpuin

zowel gewapend als ongewapend

Steenpuin

Mengpuin


Steenpuin

Asfaltpuin


Grondafval

Grond & stenen


Grondafval

Grond


Groenafval

Groenafval

bomen en stronken
snoeiafval

Asbest

Asbest

enkel in gebonden toestand

L.Janssens Antwerpen

Prijslijst aanvragen

Contacteer ons. Wij bezorgen u graag onze concurrerende prijs voor het storten van de gewenste afvalstoffen op onze breekwerf.

VERKOOP SECUNDAIRE GRONDSTOFFEN

Met CERTIPRO keuring

Gerecycleerde granulaten kunnen gebruikt worden in de wegenbouw en voor infrastructuurwerken. Ze worden ingezet als alternatief voor primaire granulaten, zowel in ongebonden als (licht) gebonden toepassingen en dragen zo bij aan een meer duurzame samenleving.

Zeefzand

Zeefzand

ONDERFUNDERING TYPE I conform SB250
Toepassing: voor ophogingen en aanvullingen

Menggranulaat

Menggranulaat
0/40

ONDERFUNDERING TYPE I conform SB250
Toepassing: fundering onder bestratingen

Menggranulaat

Menggranulaat
0/56

ONDERFUNDERING TYPE II conform SB250
Toepassing: fundering onder bestratingen

Betongranulaat

Betongranulaat
0/40

STEENSLAGFUNDERING CONTINUE KORRELVERDELING TYPE I
Toepassing: fundering onder bestratingen

Betongranulaat

Betongranulaat
0/20

STEENSLAGFUNDERING CONTINUE KORRELVERDELING TYPE II
Toepassing: fundering onder bestratingen

Betongranulaat

Betongranulaat
20/40

STEENSLAGFUNDERING NIET-CONTINUE KORRELVERDELING
Toepassing: onder waterdoorlatende verhardingen of rond waterdoorlatende buizen

Betongranulaat

Betongranulaat
0/6

LEGBED VAN STEENSLAG & BREKERSZAND
Toepassing: straatlaag onder verhardingen zoals klinkers of als drainagezand

Grondafval

Minder-hinder steenslag

60% STEENSLAG NIET CONTINUE KORRELVERDERLING + 40% DRAINAGEZAND
Toepassing: als drainerende onderlaag of fundering

Teelaarde

Teelaarde

HUMUSRIJKE GROND
Toepassing: aanleg van groenzones

BREEKWERF IN ACTIE

welkom in onze

BETONCENTRALE

Bij onze betoncentrale kunt u terecht voor drie soorten cementgebonden producten. Onderstaande materialen zijn te verkrijgen op druksterkte en worden op de werf geleverd. Wij werken met gerecycleerde producten waardoor wij de laagste prijs kunnen garanderen. Vraag onze prijslijst aan!

TRA21 gecertificeerd

Het BENOR-label is sinds 50 jaar uw belangrijkste kwaliteitsgarantie voor de gebruikte bouwmaterialen. Uw bouwproject verdient een integraal kwaliteitsbeheer, van grondstof tot afgewerkt product. Zo bent u zeker van de gecertificeerde kwaliteit van uw bouwproducten dankzij het BENOR-label.

Verkoop gestabiliseerde mengsels

Zandcement

Zandcement

Mager beton

Mager beton

Betongranulaat

Cementgebonden steenslag

Voorwaarden Breekwerf & Betoncentrale

Secundaire grondstoffen zijn CERTIPRO gekeurd en gestabiliseerde mengsels zijn QUAREA gekeurd

Technische fiches kunnen op eenvoudig verzoek bezorgd worden.

In de te storten afvalstromen is  zijn  verboden : asbest  - cellenbeton - YTONG - keramische produkten, glas, teerhoudende en/of gevaarlijke afvalstoffen

Alle materialen dienen steekvast aangeleverd te worden.

Asbesthoudende materialen dienen steeds correct verpakt aangeleverd te worden

Afhalingen steeds onder voorbehoud van beschikbare stock

Wij werken conform richtlijnen zoals bepaald in de VLAREA en de VLAREM wetgeving

[hfe_template id='11426']
[hfe_template id='10947']
[hfe_template id='11354']