Uitgraven bouwputten​

Grondwerken

Professionele aannemer grondwerken. Voor bedrijven en particulieren.

ONTDEK ONZE DIENSTEN

STERK IN GROND
WERK

Meer dan 30 jaar ervaring
Uitgraven bouwputten​

Uitgraven bouwputten

Uitgraven van bouwputten voor woningen, zwembaden, opritten, vijvers, parkings, rijwegen,...

Nivelleringswerken

Nivelleringswerken

Nivelleren en/of verdichten van steenslagfunderingen, halfverhardingen, groenzones, bermen, taluds,...

Zeefwerken

Zeefwerken

Uitzeven van gronden op diverse kalibers met onze mobiele zeefinstallatie

Afvoeren grond​

Afvoeren grond

Afvoeren van overtollige gronden met kipopleggers of containerwagens

Beschoeiingswerken

Beschoeiingswerken

Beschoeiingen van waterlopen zoals grachten, vijvers,... ter voorkoming van erosie.

eveneens aanleg van

Bermen

U kan ook bij ons terecht voor het aanleggen van bermen, taluds of bufferzones en voor nivellering van de bouwwerf.

[hfe_template id='11354']
[hfe_template id='10947']